GODS kracht die leven schept

De naam van onze gemeenschap geeft aan wat onze identiteit betekent: Wij zijn als Christenen Dienaressen van de Heilige Geest. Wij zetten ons in in de geest van Jezus. Om de kern ervan te behouden, proberen we het opnieuw te vertalen naar deze tijd, naar onze context.

Het koninkrijk van GOD dat met Jezus is aangebroken, is ook GODS beloofde toekomst voor ons: een toekomst waarin de Heilige Geest die in ons leeft, ons wil leiden. Een toekomst met leven, vrijheid en overvloed voor iedereen, voor de hele schepping.

GODS geest werkt in ons en door ons. Hij kent geen grenzen en is ook daar waar wij Hem niet vermoeden, in de ander, in de vreemdeling. Als Dienaressen van de Heilige Geest proberen wij in openheid te leven om GODS werk daarin te herkennen en ons christelijk geloof dieper te kunnen begrijpen. Wij proberen de dialoog aan te gaan om samen met mensen van andere culturen en religies de droom te dromen van een gebroederlijke wereld die GOD ons in ons hart heeft gegeven. Op deze manier kan een gemeenschap groeien waarin diversiteit gewaardeerd wordt.

Het is GODS geest die ons inspireert voor de zorgen van GOD, voor het koninkrijk van GOD.

Hij is de kracht die ons drijft - hij geeft ons de moed om te dienen - hij stimuleert onze creativiteit en onze toewijding. Daarom is het de Heilige Geest die wij als hoofdpersoon in ons missieleven zien. Dat hij met ons en door ons wil werken, verwondert ons en maakt ons dankbaar.

Aan het begin van elke nieuwe dag vragen wij, missiezusters uit Steyl, om de komst van de Heilige Geest. Wij geloven, dat GOD zelf in ons werkt en dat hij de aarde wil vernieuwen. Daarom proberen wij naar de Heilige Geest te luisteren en de realiteit waar te nemen. We bespreken dit samen en vragen ons af wat GOD ons door de realiteit wil vertellen. Hiervoor maken we gebruik van de rijkdom aan spirituele ervaringen van de kerk, uit het "onderscheid van geesten". Als individu en gezamenlijk proberen we vervolgens met onze beslissingen en prioriteiten te reageren op de waargenomen realiteit via informele persoonlijke discussies en geïnstitutionaliseerde besluitvormingsprocessen.