In relatie: de drie-enige GOD

Het feest van de Drie-eenheid is het belangrijkste feest van de religieuze familie uit Steyl. Het centrum van het christelijke geloof is daarom ook in het hart van onze religieuze spiritualiteit: de ene GOD als gemeenschap van Vader, Zoon en Geest. GOD, oneindig dicht bij ons en toch het onbegrijpelijke geheim, dat al het andere overtreft.

Dit motto van onze stichter drukt zijn diepste overtuiging en verlangen uit: Hij gelooft dat GOD in ons aanwezig is en hij hoopt dat iedereen zich voor GOD zal openstellen.

Iedereen is dus uitgenodigd om GOD ruimte te geven in zijn eigen leven, om het relatie- aanbod van GOD te aanvaarden, om deel te nemen aan de goddelijke gemeenschap van liefde. Wie zich door GOD laat aanraken, herkent ook zijn aanwezigheid in andere mensen. En hij zal zo leven dat zijn medemensen ook in contact komen met hun diepste geheim.

Wat het motto uitdrukt, vormt de basis voor de missie van onze religieuze gemeenschap. Het wordt gekenmerkt door eerbied in de zin van respect en achting voor GOD en de mensheid.

Reden voor de gemeenschap

GOD, die relatie en zelfgevende liefde is, maakt onze menselijke gemeenschap mogelijk en ondersteunt haar. In het dagelijks leven wordt duidelijk hoe GOD de individuele zuster en de gemeenschap vorm kan geven: of er ruimte wordt gegeven aan de ander, hoe de bereidheid om te geven en te ontvangen wordt ervaren, hoe genegenheid kan worden ervaren. Het gemeenschapsleven met gemeenschappelijke gebeden- en maaltijden en ook met gemeenschappelijke vrije tijd is voor ons daarom met een reden: een uitdrukking van doorleefde spiritualiteit. Het is belangrijk voor ons om onze gemeenschap open te organiseren, om andere mensen uit te nodigen en gastvrijheid te beleven.

De zoektocht naar steeds diepere verbondenheid is vooral duidelijk omschreven in de richtlijnen van het Algemene Kapittel van 2014. De officiële basis van onze religieuze gemeenschap, de constituties (grondwetten), drukt ons geloof ook uit door middel van een consequente trinitaire benadering:

"Christus heeft ons tot deze gemeente geroepen, zodat we Hem in de kracht van de Heilige Geest kunnen volgen, de Vader kunnen loven en de volheid van het leven aan mensen kunnen brengen." (Proloog)

Reden voor de missie

De drie-enige GOD, die de verlossing van zijn schepping wil, is de oorsprong van missie (= zending). Zoals de Vader de Zoon heeft gezonden, zo heeft Jezus mannen en vrouwen gezonden en weten wij ook dat wij gezonden zijn in de kracht van de Geest. En net zoals de drie-enige GOD op zichzelf een relatie is van wederzijds geven en ontvangen, zien wij de relaties in de missionaire inzet ook als een samenspel van geven en ontvangen. Als missiezusters zijn wij niet de enigen die een deel van GODS liefde doorgeven als we medemensen ontmoeten. We ontvangen eerder iets op een misschien heel onverwachte manier dat ons dichter bij de mensen en bij GOD zelf brengt. Het geloof in de onbegrijpelijke drie-enige GOD wil ons er ook voor behoeden dat we GOD of mensen definiëren volgens onze eigen ideeën. GODS uitgestrektheid en creativiteit, die tot uitdrukking komt in zijn hele schepping, kan ons telkens weer opnieuw verrassen.