Arnold Janssen

Hij is óf een heilige óf een dwaas. Zo oordeelde de bisschop van Roermond ooit over Arnold Janssen, de stichter van de orde van Steyl, toen hij zijn idee van een Duits missiehuis aan hem voorstelde. Hoe kwam hij erbij? Wat voor een man was Arnold Janssen?

In 1861 werd Arnold Janssen in het bisdom Münster tot priester gewijd. Hij was leraar wiskunde- en natuurwetenschappen en gaf les aan een hogere openbare school in Bocholt. Hier leerde hij het apostolaat voor gebed kennen en begon het intensief te verspreiden.

Tijdens de Kulturkampf ontwikkelde Arnold Janssen een sterke toewijding om de splitsing van het geloof te overwinnen. Dit trok al snel zijn aandacht buiten de grenzen van Duitsland op de wereldwijde uitdagingen waarmee de kerk werd geconfronteerd. Hij wilde Duitstalige katholieken betrekken bij het missiewerk van de kerk. Maar dit stuitte op veel weerstand. De Kulturkampf stond de stichting van een Duits missiehuis op Duitse bodem niet toe. Binnen de kerk beschouwden sommigen hem als een dromer.

 

Ondanks alles stichtte Arnold Janssen in 1875 het eerste Duitse missiehuis in het Nederlandse dorp Steyl aan de Maas. Hij overschreed daarmee meer dan alleen een geografische grens om Gods roeping in zijn leven te volgen...

Zijn werk, de 'Gezelschap van het Goddelijk Woord' (Societas Verbi Divini = SVD), verspreidde zich snel, en al in 1879 stuurde hij de eerste missionarissen naar China: Johann Baptist Anzer en de nu heilige Josef Freinademetz.

In 1889 stichtte hij de Missiecongregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest, de Missiezusters van Steyl en in 1896 de Dienaressen van de Heilige Geest van Altijddurende Aanbidding, de Aanbiddingszusters van Steyl.

Arnold Janssen was zijn tijd in veel dingen vooruit, maar bovenal leefde hij consequent zijn visie op een universele kerk. Hij bevorderde de retraitebeweging, werd de voorloper van het apostolaat van de katholieke pers en ontpopte zich als een onvermoeibare pleitbezorger van het lekenapostolaat. Ook nu nog leven de drie gemeenschappen in Steyl vanuit deze visie en proberen zij - net als hun stichter - deze visie in de praktijk te brengen.

 

Arnold Janssen werd op 5 oktober 2003 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard, samen met Josef Freinademetz, de eerste missionaris in China. Zijn kerkelijke gedenkdag is 15 januari, waarop hij ook overleed in 1909.