Van toen tot heden

Bij het begin van de stichting van onze congregatie was er een visie die ons, missiezusters van Steyl, tot op de dag van vandaag leidt: getuigenis geven van de liefde van God. Het idee van missie, die Arnold Janssen geen rust gaf, leidde tot de stichting van een hele religieuze familie. Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmans hebben een beslissende rol gespeeld bij de stichting van onze congregatie in 1889 en worden daarom beschouwd als mede-stichteressen van de congregatie.

Hoewel het begrip missie is veranderd sinds de tijd van de stichting, is het fundament hetzelfde gebleven: geraakt door God, zijn wij geroepen, zijn liefde door te geven aan anderen.