Broeders en zusters in actie

Arnold Janssen was een man met een vooruitziende blik – wereldwijde verkondiging was belangrijk voor hem en hij besefte al snel dat daarvoor een andere aanpak nodig was. In vele landen bleek dat mannen en vrouwen strikt gescheiden waren en als man van het gebed was het voor Arnold Janssen belangrijk dat alle missionaire inzet werd ondersteund door gebed. Hij stichtte daarom niet alleen een mannengemeenschap maar ook een actieve en contemplatieve tak van zusters. Samen met de missionarissen van Steyl en de aanbiddingszusters van Steyl vormen wij, de missiezusters van Steyl, sindsdien een religieuze familie.

 

 

De missiecongregatie van het Goddelijk woord (SVD = Societas Verbi Divini) werd in 1875 gesticht door Arnold Janssen. Sindsdien komen de missionarissen van Steyl op voor het evangelie en werken ze aan een wereld waarin Gods koninkrijk van vrede, liefde en gerechtigheid kan worden ervaren. In 76 landen op alle continenten helpen de missionarissen bij de opbouw van de Christelijke gemeenschappen en zijn zij onder meer betrokken bij de sociale sector en de interreligieuze en interculturele dialoog. Er zijn wereldwijd op dit moment ongeveer 6000 missionarissen.

Meer op www.steyler.de

Alleen al de naam Dienaressen van de Heilige Geest van de eeuwige Aanbidding (SSpSAP = Servarum Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua) duidt op een nauwe band van de Aanbiddingszusters met ons, de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest uit Steyl. De contemplatieve tak van de missiezusters werd in 1896 door Arnold Janssen gesticht. Voor de aanbiddingszusters, die in strikte afzondering leven, staat de eeuwige aanbidding van God, het getijdengebed en gebed voor de missie centraal. Hun manier van leven is dus een krachtige missionaire getuigenis. Er zijn momenteel 22 kloosters over de hele wereld waarin ongeveer 300 zusters wonen. In Duitsland zijn twee gemeenschappen.

Meer informatie op www.sspsap-motherhouse.nl

Vivat deus

“Moge de heilige drie-enige God in onze harten wonen”, is het motto van de drie congregaties die door Arnold Janssen zijn gesticht. De internetsite “Vivat deus” heeft een schatkamer aan informatie met betrekking tot de spiritualiteit van de Steyler familie.

Naast het archief met verzamelingen van historisch materiaal, boeken en artikelen, biedt de internetsite ook een platform voor actuele reflecties over de spiritualiteit van Arnold Janssen (Blog). De website is nog in ontwikkeling en wordt voortdurend uitgebreid. Audio-visueel materiaal en online-cursussen over verschillende aspecten van de spiritualiteit van de drie ordes staan gepland.

 

Meer informatie op www.vivatdeus.org