Helena Stollenwerk: levensloop

1852                28 november, geboren in Rollesbroich/Eifel

Van jongs af aan betrokken bij de Kindheit-Jesu-Verein (tegenwoordig kinder missiewerk)

1882                18 maart, eerste bezoek in Steyl

1882                30 december, intrede in het missiehuis in Steyl als hulpje in de keuken

1889                8 december, stichtingsdag van de gemeenschap van de Steyler missionarissen. Helena neemt vervolgens de leiding en het onderwijs op zich

1892                17 januari, Helena ontvangt het habijt van de orde en de naam Zuster Maria

1894                12 maart: het afleggen van de gelofte voor 7 jaar

1898                8 december intrede als zuster van de altijddurende aanbidding met de naam zuster Maria Virgo

1900                31 januari afleggen van de gelofte als zuster van de altijddurende aanbidding

1900                3 februari, Helena overlijdt in Steyl

1995                7 mei, zaligverklaring in Rome door Paus Johannes Paulus II