Arnold Janssen: levensloop

1837                5 november, geboren in Goch/Niederrhein

1855-59          Studie wiskunde, natuurwetenschappen en filosofie in Münster en Bonn

1859-61          Studie theologie in Bonn en Münster

1861                15 augustus, Priesterwijding in Münster

1861-1873      Leraar in Bocholt

1866                Lid van het Apostolaat van het Gebed (verspreiding van het gebed)

1874                Publicatie van het eerste missieblad "Kleiner Herz-Jesu-Bote" (Kleine Heilig Hart Boodschapper)

1875                8 september, opening van het missiehuis in Steyl (Nederland)

1876                27 januari, opening van de Missiedrukkerij in Steyl (Nederland)

1878                Publicatie van het familieblad "Stad van God”

1879                2 maart, uitzending van de eerste Missionarissen uit Steyl (SVD) naar China

1889                8 december, stichting van de Dienaressen van de Heilige Geest (SSpS)

1896                8 december, stichting van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (SSpSAP)

1909                15 januari, Arnold Janssen overlijdt in Steyl

1975                19 oktober, Zaligverklaring door paus Paulus VI in Rome

2003                5 oktober, Heiligverklaring door paus Johannes Paulus II in Rome