Charisma: onze identiteit

Wij, Missiezusters uit Steyl, zijn Dienaressen van de Heilige Geest – dat is voor ons niet alleen de naam, maar dat is ook ons programma. Wij volgen het voorbeeld van Jezus en staan op voor het leven in zijn geest, vooral daar waar het bedreigd of onderdrukt wordt. Deze missionaire taak verbindt ons in culturele diversiteit die de internationaliteit van onze religieuze gemeenschap met zich meebrengt. Iedereen afzonderlijk laat met zijn capaciteiten en zijn mogelijkheden zien, waaraan wij geloven. De drie-enige GOD leeft midden in onze wereld.

Dit geloof is onze hoop, de relatie met GOD is onze kracht. Zijn evangelie is onze weg.

 

Charisma concreet

Het hoort bij ons charisma om als gemeenschap voortdurend opnieuw te zoeken naar hoe onze missionaire opdracht er vandaag de dag uitziet. Voor de wereldwijde congregatie hebben we (de laatste keer in 2022) richtlijnen gegeven om ons te helpen bij onze missionaire aanwezigheid. Deze algemene richtlijnen worden verder geconcretiseerd door de acties van de gemeenschappen en de individuele zusters, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Gemeenschap MET GOD

De relatie met GOD is de bron en het middelpunt van ons leven en onze missie. Wij zoeken steeds diepere verbondenheid met GOD en worden ons er van bewust, dat de Heilige Geest de hoofdrolspeler van de missie is die GODS missie via ons volbrengt.

 

Gemeenschap MET DE VERSTOTENEN EN BUITENGESLOTENEN

Het is een Bijbelse overtuiging dat GOD vooral begaan is met de armen. Wij willen als individuen en als gemeenschap een proces van bekering aangaan naar meer verbondenheid en vriendschap met de mensen die wij dienen. Tegelijkertijd onderzoeken wij de diepere oorzaken van armoede en onrecht en werken we aan systematische veranderingen.

Gemeenschap MET DE SCHEPPING

Wij zijn ons ervan bewust dat alles wat in de schepping leeft, met elkaar verbonden is en de liefde van de Drie-enige GOD weerspiegelt. Daarom verplichten wij ons, in onze beslissingen en plannen rechtvaardigheid jegens de schepping tot uitdrukking te brengen.

Wij houden ons bezig met taken die het leven en het welzijn van de hele schepping beschermen en bevorderen.

Gemeenschap BINNEN ONZE CONGREGATIE

Wij, Missiezusters uit Steyl, leven in interculturele gemeenschappen van verschillende generaties. Wij proberen de daarbij behorende licht- en schaduwkanten bewust waar te nemen en ons open te stellen voor de voortdurende verandering die dit samenleven vereist. Vriendschap sluiten met diversiteit en het onbekende brengt nieuwe perspectieven met zich mee, door de breedte en diversiteit waarmee wij verrijkt worden.

Gemeenschap MET ANDEREN

Wij voelen ons geroepen om samen te werken met allen die door dezelfde geest worden geïnspireerd: met partners waarmee wij al lang samenwerken, maar ook met mensen die behoren tot andere organisaties, culturen en religies. Onze inspanningen om universele gemeenschappen te bevorderen, zouden onvolledig zijn als wij geen bruggen van vriendschap zouden bouwen met mensen van andere geloven. Door ons verhaal te delen, ontdekken we een GOD met vele namen en gezichten.

SSpS

Net zoals bij vele andere religieuze congregaties, werden onze zusters in het Duitse taalgebied genoemd naar de plaats waar zij zijn gesticht: “Missiezusters uit Steyl”. Wereldwijd zijn wij onder deze officiële naam bekend: “Dienaressen van de Heilige Geest”. Dit komt ook tot uitdrukking in de afkorting van onze orde-naam: SSpS staat voor “Servae Spiritus Sancti”